Nu är stolpar och elkabel nergrävda. Belysningsarmaturer är uppmonterade och inkopplade. Snökanonrör i den nya nedfarten är monterade.