Projekt på Middagsberget

Sponsorer

Projektet med utbyggt snökanonsystem är nu genomfört.

Investeringen innebär en snabbare och effektivare snöläggning.

I projekt ingår även belysning och snökanonsystem i den nya nedfarten/funparken.


Nu är stolpar och elkabel nergrävda. Belysningsarmaturer är uppmonterade och inkopplade. Snökanonrör i den nya nedfarten är monterade.


Ny dränkpump med tillhörande frekvensstyrning är installerad och ny matarkabel är nedgrävd.


Projektet finaseras med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Bygdemedel och eget kapital

T3 levererar tjänsten till oss. 

Middagsberget.se