Projekt på Middagsberget

Sponsorer

Projektet med en ny vattenpumpanläggning har börjat. Investeringen innebär en snabbare och effektivare snöläggning.

I projekt ingår även belysning, snökanonsystem i den nya nedfarten/funparken.

 

Nu är stolpar och elkabel nergrävda. Förnärvarande håller vi på att lägga ut och montera snökanonrör i den nya nedfarten.

 

Projektet finaseras med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Bygdemedel och eget kapital

T3 levererar tjänsten till oss. 

Middagsberget.se