Priser

Sponsorer

 

BILJETTPRISER   

2018-2019 


Vuxen

* Ungdom

  ** Familj

Dagkort 


190 kr

150 kr

570 kr

Halvdagskort från 13:00

160 kr

130 kr

         


Kvällskort


130 kr

100 kr

        

Säsongskort


Medlem i Friluftsfrämjandet

1800 kr


1700 kr

1400 kr


1300 kr

4200 kr


4000 kr

  

Extra säsongskort per ungdom

för familjer över 6 personer
600 kr

 

Korthållare, skall alltid bäras


* Ungdom till fyllda 16 år

        

           15 kr

           15 kr

15kr

** Familj max 2 vuxna 4 barn


Barn under 7 år som har hjälmåker gratisT3 levererar tjänsten till oss. 

Middagsberget.se